Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Γονείς Μη λησμονήτε να κάνετε το χρέος σας έναντι, των παιδιών σας.


Γονείς
Μη λησμονήτε να κάνετε το χρέος σας έναντι, των παιδιών σας. H στοργή και η αγάπη σας δεν πρέπει να εξαντλούνται μόνο στις φυσικές ανάγ­κες των παιδιών σας. Η φροντίδα για το τί θα φάνε, τί θα ντυθούν και πώς θα ζήσουν με άνεσι, δεν είναι αρκετή. Γιατί όλα αυτά αφορούν το σώμα τους. Και τα παιδιά δεν είναι μόνο σώμα. Έχουν και αθάνατη ψυχή. Γι' αυτές τις αθάνατες ψυχές των παιδιών σας έχετε χρέος να σταθήτε άγρυπνοι φρουροί και να μεριμνήσετε ώστε να διασφαλισθούν από κάθε κίνδυνο και από κάθε κακό. Το μεγαλύτερο σας χρέος και το ίερώτερο καθήκον σας είναι να μορφώνετε χριστιανικά τα παιδιά σας. Να τα οδηγήτε στον δρόμο του Θεού και να το­νώνετε την πίστι τους στον Χριστό. Έτσι μόνο θα τα βοηθήσετε να γίνουν ολοκληρωμένες προ­σωπικότητες, δημι­ουργικές καί ωφέλιμες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου