Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Χειροτονίες Ιερέων


Έλεγαν περί του εν αγίοις Πατρός ημών Λέοντος του Αρχιεπισκόπου της παλαιάς Ρώμης (πριν το σχίσμα), ότι λίγο καιρό πριν της κοιμήσεώς του, πήγε στον τάφο του Μεγάλου Αποστόλου Πέτρου και έμεινε εκεί τεσσαράκοντα νυχθήμερα νηστικός, και επαρακάλει τον Απόστολο μετά δακρύων πολλών, να δεηθεί του Θεού να τον συγχωρήσει για ότι ως άνθρωπος αμάρτησε στον κόσμο τούτο.
Και στο τέλος των τεσσαράκοντα ημερών φαίνεται σ’ αυτόν την νύκτα ο Κορυφαίος Απόστολος, λέγων: «Επαρακάλεσα τον Θεό πολύ για σένα, και ιδού όπου σου συγχώρησε όλες τις αμαρτίες σου, εκτός τις χειροτονίες. Διότι δεν μου υπήκουσε περί τούτων ο φιλάνθρωπος, και ή καλώς χειροτόνησες, ή κακώς, έχεις να δώσεις απόκριση περί τούτου».
 Ο δε άγιος, αυτά ακούγοντας, έγινε περίλυπος, και σε λίγες ημέρες εξεδήμησε προς Κύριον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου