Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Βιβλικά αναγνώσματα του Νοεμβρίου 2012


1 Κολασσαείς 4:2-9 Λουκά 11:47-12:1
2 Κολασσαείς 4:10-18 Λουκά 12:2-12
3 2 Κορινθίους 5:1-10 Λουκά 9:1-6
4 Γαλάτας 6:11-18 Λουκά 16:19-31
5 1 Θεσσαλονικείς 1:1-5 Λουκά 12:13-15,22-31
6 1 Θεσσαλονικείς 1:6-10 Λουκά 12:42-48
7 1 Θεσσαλονικείς 2:1-8 Λουκά 12:48-59
8 1 Θεσσαλονικείς 2:9-14 Λουκά 13:1-9
9 1 Θεσσαλονικείς 2:14-19 Λουκά 13:31-35
10 2 Κορινθίους 8:1-5 Λουκά 9:37-43
11 2 Κορινθίους 4:6-15 Λουκά 10:25-37
12 1 Θεσσαλονικείς 2:20-3:8 Λουκά 14:12-15
13 1 Θεσσαλονικείς 3:9-13 Λουκά 14:25-35
14 1 Κορινθίους 4:9-16 Ιωάννην 1:44-51
15 1 Θεσσαλονικείς 5:1-8 Λουκά 16:1-9
16 1 Θεσσαλονικείς 5:9-28 Λουκά 16:15-17:4
17 2 Κορινθίους 11:1-6 Λουκά 9:57-62
18 Εφεσίους 2:14-22 Λουκά 12:16-21
19 2Θεσσαλονικείς 1:1-10 Λουκά 17:20-25
20 2 Θεσσαλονικείς 1:10-2:2 Λουκά 17:26-37
21 Έξοδος 40:1-35; 1 Βασιλειών 7:51-8:11; Ιεζεκιήλ 43:27-44:4 - Εβραίους 9:1-7 Λουκά 10:38-42;11:27-28
22 2 Θεσσαλονικείς 2:13-3:5 Λουκά 18:31-34
23 2 Θεσσαλονικείς 3:6-18 Λουκά 19:12-28
24 Γαλάτας 1:3-10 Λουκά 10:19-21
25 Γαλάτας 3:23-4:5 Λουκά 18:18-27
26 1Τιμοθέου 1:1-7 Λουκά 19:37-44
27 1 Τιμοθέου 1:8-14 Λουκά 19:45-48
28 1 Τιμοθέου 1:18-2:15 Λουκά 20:1-8
29 1 Τιμοθέου 3:1-13 Λουκά 20:9-18
30 1 Τιμοθέου 4:4-16 Λουκά 20:19-26

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου