Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΑ ΦΡΙΧΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ!!! Ὁ κάθε Χριστιανός νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του.Γιά δεύτερη φορά ΑΙΣΧΟΣ στήν ν λόγ βλάσφημη παράσταση.
Π
ς θά παραστον ο μπλεκόμενοι στό ερό Βμα το Θεο στήν Μέλλουσα Κρίση; Τί "παράσταση" θά χουν νά πιδείξουν τότε μπροσθεν το Θεο;
Καί τό πιθανότερο ε
ναι, νά εναι βαπτισμένοι λοι ατοί, μέ τό γιον Πνεμα μέσα τους!
κόμη κι νας θεος μή Χριστιανός, φείλει τόν στοιχειώδη σεβασμό στά πιστεύω το κάθε συνανθρώπου του!
  • Κανένας νά μή πατήσει σ' ατήν τήν παράσταση, τό λαχιστώτερο πού μπορομε νά κάνουμε.
 Νά γίνουν  καταγγελίες μέ τηλέφωνα, μέηλ, πιστολές στό :

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

  • Νά γίνουν μηνύσεις στούς παράγοντες καί θοποιούς τς κατανόμαστης ατς παράστασης, παραθέτω τά σχετικά ρθρα το νόμου:
ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
 
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος....δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.
 
«2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.»
 
Άρθρο 199: ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
  • Νά νημερωθον κ νέου Μητρόπολη θηνν καί ερά Σύνοδος, γιά νά προβον στίς παραίτητες νέργειες γιά τήν προστασία τς Συνταγματικά κατοχυρωμένης ρθόδοξης Πίστης τς συντριπτικς πλειοψηφίας τν λλήνων!

http://katanixis.blogspot.gr/2012/09/corpus-christi.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου