Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

H αξία για τα μνημόσυνα, τα Τριήμερα. . .Aποφθέγματα του γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη
Έλεγε ότι τα μνημόσυνα για τα Τριήμερα, τα Εννιάμερα, τα Σαράντα, τα Εξάμηνα, τα Εννιάμηνα και τον Χρόνο πρέπει να γίνονται πάντοτε, το ίδιο και τα μνημόσυνα του δεύτερου και του τρίτου χρόνου. Μετά είναι προαιρετικά. Ακόμη, είχε πει ότι με τα Τρισάγια βοηθούνται οι ψυχές και ανακουφίζονται, ενώ καμία φορά από τα Σαρανταλείτουργα και τα Τρισάγια μπορούν να μπαίνουν στην «αναμονή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου