Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

"Ὁ Ἀδάμ στόν Παράδεισο ἦταν καί ἔπεσε, ὁ Ἰώβ στήν κοπριά καί σώθηκε.Οὔτε ὁ Παράδεισος βοήθησε, οὔτε ἡ κοπριά ἐμπόδισε"
Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου