Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Πώς να αγωνιζόμεθα.

Ας ακούσουμε τις συμβουλές του Αγίου Ισαάκ του Σύρου: «Ψυχή η οποία αγαπάει τον Θεόν μόνον στον Θεόν μπορεί αν βρει την ανάπαυση της. Προσπάθησε να ελευθερώνεις τον εαυτόν σου από κάθε σύνδεσμον με τον εξωτερικόν κόσμον και τότε θα μπορέσεις ασφαλώς να συνδέσεις την καρδιά σου με τον Θεόν. Διότι του συνδέσμου με τον Θεόν προηγείται η απαλλαγή από τα δεσμά της ύλης. Στο βρέφος δίνουμε να φάγει άρτον, αφού προηγουμένως το απογαλακτίσουμε.

Και ο άνθρωπος που θέλει να ανυψωθεί στο επίπεδον της Χάριτος και να διευρύνει τον ψυχικόν του κόσμον στα θεία, οφείλει να αποτοξινωθεί από όλες τις κοσμικές ματαιότητες , όπως ακριβώς το νήπιον, πριν λάβει στερεά τροφή ,αποκόπτεται από τους μητρικούς μαστούς. Στους πνευματικούς αγώνες η σωματική εργασία (δηλαδή σωματικές κακουχίες , νηστείες κ.λπ. ) προηγείται της ψυχικής (δηλαδή της νοεράς προσευχής και της θεωρίας ) , όπως ακριβώς στην δημιουργία του Αδάμ προηγήθη η εκ του χώματος διάπλασης του σώματος και επηκολούθησεν η πνοή για την δημιουργίαν της ψυχής του ( Γεν. Β’ 7 ) .

Εκείνος που δεν ευδοκίμησε στην σωματικήν εργασίαν, ούτε και στην ψυχικήν θα μπορέση να καρποφορήση, διότι η ψυχική εργασία γεννιέται από την σωματική, όπως ακριβώς το στάχυ από τον γυμνόν κόκκον του σιταριού».

Από το βιβλίο: «Π.Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ

“Ορθόδοξη ζωή κατά τους αγίους Πατέρες

Τόμος Β’ ΕΚΔΟΣΕΙΣ “AΣΤΕΡΟΣ”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου