Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Η ευθηνή των γωνιών για τα παιδιά τους.

Θὰ κάμης ὅ,τι ἠμπορεῖς διὰ τὰ παιδιά σου, διότι εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν ὁ Χριστός μας... θὰ σοῦ ζητήσει ἢ τὰ παιδιά σου σεσωσμένα ἢ τὶς πληγὲς στὰ γόνατά σου, ἀπὸ τὴν πολλήν σου προσευχήν. Δὲν γνωρίζουν δυστυχῶς, οἱ γονεῖς τὴν εὐθύνην τὴν ὁποίαν ἔχουν διὰ τὰ τέκνα των.
(Γέρων Ἱερώνυμος τῆς Αἴγινας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου