Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Εἶδον δούλους ἐφ᾿ ἵππους καὶ ἄρχοντας πορευομένους ὡς δούλους ἐπὶ τῆς γῆς. Eκκλησιαστής 10:7


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου