Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Τα "παράδοξα" της χριστιανικής ζωής!

Είπε γέρων: Ο χριστιανός, αδελφέ, χωρίς ταπείνωσιν δεν έχει νόημα... Αλλ' εγώ σας λέγω και κάτι πλέον: Ότι ο χριστιανός είναι όλος μυστήριον!
Πιστεύεις ότι είσαι ενάρετος; Είσαι φαύλος.
Κλαίεις ως αμαρτωλός; Είσαι πλησίον του Θεού.
Συνάγεις αγαθά; Σκορπίζεις.
Σκορπίζεις επ' αγαθώ; Πλουτίζεις.
Πιστεύεις ότι είσαι εξουθένημα; Είσαι μέγας.
Πιστεύεις ότι είσαι διάσημος; Είσαι άσημος.
Σιωπάς; Eίσαι εμβριθής.
Πολυλογείς; Είσαι κύμβαλον.
Πιστεύεις ότι είσαι σκότος; Τότε ευρίσκεσαι εν απλέτω φωτί!

imverias.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου