Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Μητέρα... .

Μητέρα δεν είναι μόνον αυτή πού γεννά, αλλά πού αναγεννά"
δεν είναι μόνον αυτή πού τρέφει, άλλά πού ανατρέφει"
δέν είναι μόνον αυτή πού μορφώνει, αλλά πού ανα­μορφώνει τά παιδιά της, τους αυριανούς ανθρώπους της κοινωνίας κι έτσι επιτελεί το μεγαλύτερο, το ιερότερο, το ούσιαστικώτερο κοινωνικό έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου