Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Μεγάλου Αθανασίιου, Λόγος για τους κοιμηθέντες


Μην αρνείσαι να προσφέρεις λάδι και να ανάβς κερι στoν τάφο του (κεκοιμημένου), επικαλούμενος Χριστν τoν Θεν, και αν ακόμα ο κοιμηθες τελείωσε ευσεβώς τη ζωή του και τοποθετήθηκε στoν ουρανό. Γιατί αυτ είναι ευπρόσδεκτα απ τoν Θε και προσκομίζουν μεγάλη την ανταπόδοσή Του, γιατί τo λάδι και τo κερ είναι θυσία και η Θεία Λειτουργία είναι εξιλέωση. Η δε αγαθοεργία φέρνει τελικ προσαύξηση με κάθε αγαθ ανταπόδοση. Ο σκοπς του προσφέροντος, για την ψυχ κοιμηθέντος, είναι ίδιος με τα όσα κάνει όποιος έχει μικρ παιδ άρρωστο και αδύναμο, για τo οποίο προσφέρει στoν ιερ να κερι, θυμίαμα και λάδι με πίστη και τα χαρίζει όλα για τo παιδί του. Τα κρατάει και τα προσφέρει με τα χέρια του σαν να τα κρατάει και να τα προσφέρ τo ίδιο τo παιδ, ακριβώς δηλαδ όπως γίνεται όταν στo βάπτισμα αποκηρύσσεται ο σατανάς απ τoν ανάδοχο για λογαριασμ του νηπίου.
Παρομοίως πρέπει να θεωρείται και όποιος πέθανε πιστς στoν Κύριο, ότι κρατάει και προσφέρει τα κερι και τo λάδι, και όλα όσα προσφέρονται για τη λύτρωσή του. Έτσι με τη χάρη του Θεού η προσπάθεια που γίνεται με πίστη δεν θα πάει χαμένη. Να είστε σίγουροι ότι οι Θείοι απόστολοι και οι Θεοδίδακτοι διδάσκαλοι και οι Θεόπνευστοι πατέρες, αφού πρώτα ενώθηκαν με τo Θείο και φωτίσθηκαν, καθόρισαν με τρόπο θεάρεστο τις λειτουργίες, τις προσευχς και τις ψαλμωδίες, που γίνονται κάθε χρόνο στη μνήμη εκείνων που πέθαναν. Και όλα αυτ μέχρι σήμερα, πάντα με τη χάρη του Φιλανθρώπου Θεού, αυξάνονται και συμπληρώνονται σε όλα τα σημεία του ορίζοντος για να δοξάζεται και να εξυμνείται ο Κύριος των κυρίων και Βασιλες των βασιλευόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου