Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Τα βιβλία της Αγίας Γραφής


Ο Κανών της Αγίας Γραφής
 49 της Παλ. Διαθήκης και 27 της Νέας Διαθήκης. 
Α' Η Παλαιά Διαθήκη 
Τα ιστορικά βιβλία  
 1.Γένεσις                   
 2.Έξοδος                     
 3.Λευϊτικόν               
 4.Αριθμοί                  
 5.Δευτερονόμιον                     
 6.Ιησούς Ναυή                      
 7.Κριταί                     
 8.Ρουθ                       
 9-12.Βασιλειών Α' - Δ'
 13-14.Παραλειπομένων Α’ – Β’
15-16. Έσδρας Α’ – Β’
17.Νεεμίας
18.Τωβίτ
19. Ιουδίθ
20.Εσθήρ
21-23. Μακκαβαίων Α' - Γ'

Τα διδακτικά ή ποιητικά βιβλία:   
 24.Ψαλμοί                 
25. Ιώβ                       
 26.Παροιμίαι Σολομώντος
27.Εκκλησιαστής                   
28.Άσμα Ασμάτων
29.Σοφία Σολομώντος
30.Σοφία Σειράχ         
 
Τα προφητικά βιβλία:         
31.Ησαΐας                  
32.Ιερεμίας                
 33.Βαρούχ                   
34.Θρήνοι Ιερεμίου                  
35. Επιστολή Ιερεμίου                       
36,Ιεζεκιήλ                
  37.Δανιήλ                 
 38.Αμώς                      
 39.Ωσηέ                       
 40.Μιχαίας
41Ιωήλ
42.Οβδιού
43.Ιωνάς
44.Ναούμ
45.Αββακούμ
46 .Σοφονίας
47.Αγγαίος
48.Ζαχαρίας
49.Μαλαχίας

                        Β' Η Καινή Διαθήκη

Τα Ευαγγέλια κατά:
 1.Ματθαίον
2.Μάρκον
3.Λουκάν
 4.Ιωάννην
5.Αι Πράξεις των Αποστόλων

  Οι επιστολές προς:
6.Ρωμαίους
7-8.Κορινθίους Α’ – Β’
9.Γαλάτας
10.Εφεσίους
11.Φιλιππησίους
12.Κολοσσαείς
13-14.Θεσσαλονικείς Α’ – Β’
15-16.Τιμόθεον Α’ – Β’
17.Τίτον
18.Φιλήμονα
19.Εβραίους

Καθολικές επιστολές:
20.Ιακώβου
21-22.Πέτρου Α’ – Β’
23-25.Ιωάννου Α’ – Γ’
26.Ιούδα

Προφητικό βιβλίο:
27. Η Αποκάλυψις του Ιωάννου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου