Saturday, August 28, 2021

''Μή κάνετε ζητήματα ἔξω ἀπό τάς θείας Γραφάς. Ἐρευνᾶτε τας γραφάς, διά νά μανθάνετε περί πίστεως, καί ἀγάπης, καί ἐλπίδος.

 


''Μή κάνετε ζητήματα ἔξω ἀπό τάς θείας Γραφάς. Ἐρευνᾶτε τας γραφάς, διά νά μανθάνετε περί πίστεως, καί ἀγάπης, καί ἐλπίδος. Περί πίστεως μέν, διά νά μή περιφέρεσθε μέ κάθε ἄνεμον, ἤγουν διά νά μή σαλεύεσθε ἀπό κάθε ξένην, καί αἱρετικήν διδασκαλίαν, ὡσάν τούς ἀστερεώτους, καί ἀκαταστάτους ἀνθρώπους. Ἀλλά νά στερεώνεσθε μέ τά ὀρθά δόγματα τῆς ἀποστολικῆς, καί καθολικῆς Ἐκκλησίας, καί νά φρονῆτε ὀρθῶς τόν λόγον τῆς πίστεως..''

 ~ Ἁγίος Συμεὼν ο Νέος Θεολόγος (Τά εὐρισκόμενα Λόγος 45, ι΄ σελ, 225)

No comments:

Post a Comment