Tuesday, March 30, 2021

“Βοήθα με να σε θέλω πιο πολύ Χριστέ μου” έλεγε ο γέροντας Ευμένιος.

 

Άκουσε, μου έλεγε ένας γέροντας που γνώρισα στην Αθήνα, ο γερό Ευμένιος . "Να λες γιε μου στην προσευχή σου, Χριστέ μου εγώ θέλω ν’ αλλάξω αλλά δεν αλλάζω γιατί σε θέλω λίγο".

Τι ωραία που μιλούσε!

“Βοήθα με να σε θέλω πιο πολύ Χριστέ μου” έλεγε ο γέροντας Ευμένιος.

Αυτός είναι ερωτικός διάλογος. Μόνο ένας ερωτευμένος μιλά έτσι. Βοήθα με, σε θέλω λίγο.

Βοήθα με να σε θέλω πιο πολύ και ο Κύριος θ’ αρχίσει να σου δίνει. Αν έχεις ανάγκη από πίστη θα σου δίνει πίστη. Αν έχεις ανάγκη από πραότητα θα σου δίνει πραότητα. Στον καθένα από εμάς δίνει ό,τι έχουμε ανάγκη. Έτσι κερδίζεται η ζωή. Η ζωή η αιώνιος.

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ:

 


Ὅταν ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, οἱ στρατιῶτες, πού φύλαγαν τὸν τάφο Του καὶ ἦταν πολλοί, δωροδοκήθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, γιὰ νὰ μή ποῦν ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, ἀλλὰ ὅτι κλάπηκε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους!

Ὁ Χριστὸς θάφτηκε μὲ τὸν Ἰουδαϊκὸ τρόπο ταφῆς. Ἄλειψαν τὸ σῶμα Του μὲ παραφίνη (κολλητικὴ οὐσία), ἔντυσαν τὸ κεφάλι μὲ τὸ σουδὰριο καὶ τὸ σῶμα μὲ σεντόνια.

Ἂν ὅμως οἱ Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἔκλεβαν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὰ ἐνδύματά Του πῶς βρέθηκαν μέσα στὸν τάφο;

Δηλαδὴ ἔκλεψαν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, βγάζοντας πρῶτα τὰ ροῦχα Του; Ἀστεῖα πράγματα!

Ἐξάλλου ἡ παραφίνη, πού ἄλειψαν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἦταν ἡ αἰτία, τὸ σεντόνι νὰ γίνει ἕνα μὲ τὸ δέρμα τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστὸς ἔμεινε 33 ὧρες στὸν ἅδη (ἀπὸ τὶς 3 τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ἕως τὰ μεσάνυχτα τοῦ Σαββάτου), ὅσα ἦταν δηλαδὴ τὰ χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του.

Ἐκεῖ στὸν ἅδη, ὁ Χριστὸς κήρυξε καὶ ὅσοι Τὸν πίστεψαν, πῆγαν μαζί Του στὸν Παράδεισο, ὅταν Ἀναστήθηκε.

Ἡ πρώτη, πού πληροφορήθηκε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ Θεοτόκος ἀπὸ ἄγγελο Κυρίου.

Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἰσχύει τὸ μνήσθητι πού εἶπε ὁ ληστὴς πάνω στὸ σταυρό.

Τὸ μνήσθητι ἴσχυε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.

Μετὰ τὴν Ἀνάσταση, ἄλλαξε ὁ τρόπος σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑπάρχει τὸ βάπτισμα, ἡ ἐξομολόγηση καὶ ἡ θεία Κοινωνία.

Πλανῶνται ἑπομένως αὐτοὶ πού λένε καὶ εἶναι πολλοὶ δυστυχῶς, ὅτι ἐγὼ ἕνα μνήσθητι θὰ πῶ στὰ τελευταῖα μου, μιμούμενος τὸν ληστὴ καὶ ἔτσι θὰ σωθῶ!

Ἔξαλλου τί μνήσθητι θὰ πεῖς, ἅμα σὲ πατήσει ἁμάξι, τρελλαθεῖς ἢ πεθάνεις ξαφνικὰ καὶ ἀκαριαῖα;

Θέλει προσοχὴ αὐτὸ τὸ θέμα!

Ἡ «πρώτη» λεγομένη Ἀνάσταση ἔχει σχέση μὲ τὴν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν ἅδη.

Ἐκεῖ ὁ Χριστὸς κήρυξε καὶ ὅλοι ὅσοι Τὸν πίστεψαν καὶ Τὸν δέχτηκαν τοὺς ἀνέστησε καὶ πῆγαν στὸν παράδεισο.

Ὅλοι ὅσοι πρωταγωνίστησαν καὶ συνέβαλαν στὴν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, εἶχαν φρικτὸ τέλος.

Μετὰ τὴν Ἀνάσταση, ὅταν πεῖ ὁ ἱερεὺς τὸ Χριστὸς Ἀνέστη, ἀκολουθεῖ ἡ Ἀναστάσιμη Ἀκολουθία, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ πᾶνε στὰ σπίτια τους καὶ νὰ φᾶνε τὴν μαγειρίτσα.

Αὐτὸ τὸ γεγονὸς λυπεῖ τὸ Χριστὸ καὶ ζημιώνει τὸν πιστό. Λέει ὁ Δαβὶδ 1050 χρόνια π.Χ. χαρακτηριστικά: Ἀναστήθηκε ὁ Θεὸς καὶ διασκορπίστηκαν οἱ ἐχθροί Του.

Ἐχθρούς τούς ἀποκαλεῖ ὁ Δαβίδ, αὐτοὺς πού φεύγουν πιὸ νωρὶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, οἱ ἄνθρωποι κολάζονται καὶ χάνουν τὴν ψυχή τους.

Μάλιστα πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, πού φεύγουν στὸ Χριστὸς Ἀνέστη, πᾶνε μετὰ μὲ τὴν λαμπάδα καὶ τὸ Ἀναστάσιμο Φῶς, νὰ σταυρώσουν τὴν ὀροφὴ τῆς πόρτας τοῦ σπιτιοῦ τους, γιὰ νὰ κρατήσουν τάχα μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τους τὸ διάβολο.

Δυστυχισμένοι ἄνθρωποι! Ἀφοῦ φύγατε νωρίτερα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἒχετε τὸν διάβολο μέσα σας καὶ ὁ πονηρός σᾶς ἐμπαίζει.

Αὐταπατῶνται ἒτσι οἱ ἄνθρωποι, νομίζοντας ὅτι ἔκαναν Πάσχα!

Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν Ἀναστήθηκε καὶ δὲν εἶναι Θεός, δὲν ὑπάρχει σωτηρία γιά τὸν ἄνθρωπο.

Ἀλλά, δόξα σοι ὁ Θεός, καὶ Ἀναστήθηκε καὶ Θεὸς εἶναι.

Ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι κενοτάφιο, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς Ἀναστήθηκε καὶ δὲν ὑπάρχει τὸ Σῶμα Του ἐκεῖ. Ἦταν καὶ καινοτάφιος, ἀφοῦ κανένας ἄλλος ἄνθρωπος, δὲν εἶχε θαφτεῖ ποτὲ ἐκεῖ. Ἦταν ὁ πρῶτος, πού θάφτηκε σὲ ἐκεῖνον τὸν τάφο.

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ κατακριθοῦμε, ἀπὸ τὸν κενὸ τάφο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸν κενὸ τάφο τῆς Παναγίας μας.

Οἱ ἄλλοι (ἑτερόδοξοι), θὰ κατακριθοῦνε ἀπὸ τὸν γεμάτο τάφο τῶν ἀρχηγῶν τους.

Ἐμεῖς θὰ κατακριθοῦμε, γιατί δὲν πιστεύουμε στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ ἄλλοι θὰ κατακριθοῦν, γιατί πιστεύουν σὲ πεθαμένους ἀνθρώπους.

Τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὁ σατανᾶς τὴν μισεῖ.

Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅταν πεῖς, Χριστὸς Ἀνέστη, σὲ ἕνα αἱρετικό, τὸ μόνο πού δὲν θὰ σοῦ πεῖ εἶναι, Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Δημήτριος Παναγόπουλος

Η αμαρτία μπαίνει από τα αισθητήρια όργανα.

              


«Η αμαρτία μπαίνει από τα αισθητήρια όργανα.

Πρέπει να τη σταματάμε στο μυαλό με την προσευχή και με την ευχή.

 Ο φθόνος είναι το χειρότερο αμάρτημα και δεν έχουμε ελαφρυντικά. Πρέπει να φεύγει από μέσα μας. Και οι Άγιοι αμάρτησαν, αλλά αγίασαν. Ως άνθρωποι, κι αυτοί έπεσαν σε παραπτώματα, αλλά αγίασαν».

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

Ο Χριστός και η Παναγία έχουν έναν ''βιδολόγο'', ο οποίος τροποποιεί τα μυαλά των ανθρώπων όταν έχουν καλές προθέσεις

 

Μία κόρη είπε μία μέρα στην μητέρα της

- ```Μαμά, απόψε θα πάω σε ένα πάρτι.```

```- Παιδί μου, να μην πας. Εκεί που θα πας, δεν είναι γιὰ σένα...```

```- Μαμά εκεί θα είναι οι φίλες μου και οι συμφοιτήτριές μου...```

```- Παιδί μου, να μην πας!```


```- Εγώ θα πάω``` είπε με επιμονή η νεαρά.

Η κόρη βγήκε έξω, πήρε ταξί και πήγε στο πάρτι. Η μητέρα πάει στο προσκυνητάρι, γονατίζει και άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία:

*«Παναγία μου, όπως βλέπεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα... Σε παρακαλώ να βοηθήσεις Εσύ!! Ο δικός μου λόγος δεν περνάει, Εσύ κάποιον τρόπο θα έχεις».*

Έτσι προσευχόταν η μητέρα με κλάματα επὶ μία ώρα, όταν σε μία στιγμή δέχεται ένα χτύπημα στην πλάτη και ακούει μία φωνή να της λέει:

```«Μαμά σήκω, γύρισα»```! Ήταν η κόρη που είχε φύγει γιὰ το πάρτι.

```«Γιατί γύρισες παιδί μου»;```

```«Δεν ήταν γιὰ μένα εκεί… Όταν είδα ποιοι ήσαν στο πάρτι, έφυγα»...```

Ποιος γύρισε πίσω την κόρη; Η λογική της κόρης; Η Παναγία την γύρισε πίσω, αφού τροποποίησε τη σκέψη της.

Ο Χριστός και η Παναγία έχουν έναν ''βιδολόγο'', ο οποίος τροποποιεί τα μυαλά των ανθρώπων όταν έχουν καλές προθέσεις και εμείς με πίστη παρακαλούμε να βοηθηθούν!

*Ιεροκήρυξ Δημήτριος Παναγόπουλος (1916-1982)*

Friday, March 26, 2021

Αινιγματώδεις ερωταποκρίσεις

 

Ἐρώτησις : Ποιὸς ἄνθρωπος οὐκ ἐγεννήθη καὶ ἀπέθανεν;

Ἀπόκρισις : Ὁ Ἀδάμ.

Ἐρώτησις : Ποιοὶ ἄνθρωποι ἐγεννήθησαν καὶ οὐκ ἀπέθαναν; Ἀπόκρισις : Οἱ Προφήτες Ἠλίας καὶ Ἐνώχ.

Ἐρώτησις : Ποιὸς ἄνθρωπος ἐγεννήθη καὶ οὐκ συναπέθανεν; Ἀπόκρισις : Ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ.

Ἐρώτησις : Ποιὸ γράμμα τῆς ἀλφαβήτου λεῖπει ἀπὸ τὸ σύμβολο τῆς Πίστεως;

Ἀπόκρισις : Τὸ «Ψ» διότι δὲν ὑπάρχει κανένα ψεύδος.

Ἐρώτησις: Ποιοὶ εἶναι οἱ 3 μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τῶν Χριστιανῶν; Ἀπόκρισις : 1ον οἱ Ἐβραίοι, 2ον οἱ Παπικοὶ καὶ 3ον οἱ κακοὶ Χριστιανοί.

Ἐρώτησις : Ποιὰ εἶναι τὰ 3 κυριότερα ἔργα τῶν Χριστιανῶν; Ἀπόκρισις : Ἡ προσευχὴ, ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη.

Ἐρώτησις : Ποιὲς ἦταν οἱ τρεῖς μεγάλες καὶ ἱστορικὲς πτώσεις εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος;

Ἀπόκρισις : 1ον ἡ πτώσις τοῦ Ἀδάμ, 2ον ἡ πτώσις τοῦ Ἰούδα καὶ 3ον ἡ πτώσις τοῦ Πάπα.

Ἐρώτησις : Ποιὰ μία καὶ μόνη ἡμέρα αἰσθάνθηκε ὅλος ὁ κόσμος ἀγαλλίαση;

Ἀπόκρισις : Τὴν ἡμέρα τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Κλίμαξ. σελ. 270 & 425

Ἐρώτησις : Ποιὸς χώρος σὲ ὁλόκληρη τὴν κτίση εἶδε μία μόνο φορὰ τὸν ἥλιο;

 Ἀπόκρισις : Ὁ Πυθμὴν τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Κλίμαξ. σελ. 270-425

Saturday, March 20, 2021

Ο μοναδικός ήρωας του 1821, για τον οποίον έχουμε κανονική φωτογραφία του, γύρω στα 1877.

 


Ο μοναδικός ήρωας του 1821, για τον οποίον έχουμε κανονική φωτογραφία του, γύρω στα 1877.

Ο παππούς που βλέπετε, είναι ο γνωστός μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης με τα παράσημα της τότε εποχής.

Αν και γέρος στη φωτογραφία δείτε το ύφος του και την κορμοστασιά του.

Tuesday, March 16, 2021

Ο χαρταετός δεν υψώνεται τυχαία την Καθαρά Δευτέρα

 


"Ο χαρταετός δεν υψώνεται τυχαία την Καθαρά Δευτέρα. Μας προκαλεί να υψωθούμε και εμείς πνευματικά στον νοητό ουρανό των υψοποιών αρετών μέσα από την ταπείνωση, την προσευχή, την νηστεία, την διαρκή εγρήγορση. Μας προκαλεί να πετάξουμε, όπως ο αετός, το υπερήφανο πουλί που ζει στα ψηλά βουνά. Αυτό που το θέλγουν τα ψηλώματα, οι απάτητες κορυφές, που αρέσκεται στα δύσκολα και τα επιδιώκει, που επιθυμεί το φως, που θέλει να αγναντεύει από ψηλά την θεϊκή δημιουργία, που πετά εκεί που σπάνια μπορούν να το ακολουθήσουν άλλα πτηνά. Μας προκαλεί να πετάξουμε και εμείς ομοιάζοντάς του στα υψηλά αποφεύγοντας το σούρσιμο στα χαμηλά! Μας προκαλεί να φθάσουμε στις δυσπρόσιτες κορυφές πετώντας και όχι έρποντας. Να φθάσουμε και να αγναντέψουμε από ψηλά όλη την φύση που απλώνεται μπροστά μας και θαυμάζοντάς την με όλη την δύναμη της ψυχής μας να αναφωνήσουμε: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας» (Ψαλμ. 103, 24).. "

Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας

Monday, March 15, 2021

Ευχές για τη Μεγάλη Σαρακοστή.Καθώς πάλι, ἀ­γα­πη­τοί Πα­τέ­ρες καί προ­σφι­λεῖς
ἀ­δελ­φοί μου Χριστιανοί, βρι­σκό­μα­στε
μέ τή χά­ρη τοῦ Θε­οῦ Πα­τέ­ρα μας
στό κα­τώ­φλι τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς,
σᾶς εὔ­χο­μαι μέ ὅ­λη μου τήν καρ­δι­ά
ΚΑ­ΛΗ ΚΙ ΕΥ­ΛΟ­ΓΗ­ΜΕ­ΝΗ ΣΑ­ΡΑ­ΚΟ­ΣΤΗ !
Ὁ Κύ­ρι­ος ἄς ἀ­ξι­ώ­σει ὅ­λ­ους μας νά τή διέλθου­με
μέ ὑ­γεί­α καί ἀ­νά­τα­ση ψυ­χῆς.
Καί προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι πνευ­μα­τι­κά
νά προ­σκυ­νή­σου­με τά Ἅ­γι­α Πά­θη Του
καί νά ἑ­ορ­τά­σου­με τήν ἔν­δο­ξη Ἀ­νά­στα­σή Του.
Μέ πολ­λή ἐν Χρι­στῷ ἀ­γά­πη
Πατήρ Αμ.