Wednesday, August 31, 2011

Ἐμπειρίες ἑνὸς ταπεινοῦ λευΐτη, παπα-Δημήτριος Γκαγκαστάθης

π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης (1902-1975), νας πλοϊκς κα γιος κληρικς το αἰῶνα μας, ταν λειτουργοσε εχε θεες θεωρίες κα μπειρίες. Διηγεται διος: Κάποτε, στ μεγάλη εσοδο, κι ν πλησίαζα στν ραία πύλη, εδα ριστερά μου να μορφο παιδάκι, πο χάθηκε σν σκιά. Συγχρόνως κούστηκε κρότος π τ καντήλι τς Παναγίας, πο ρχισε ν κουνιέται μέχρι τ τέλος τς λειτουργίας. Σ μία νυχτεριν λειτουργία μου στ να τν Ταξιαρχν, εδα τν ρα τς δοξολογίας τ διο κενο παιδάκι ν στέκεται μπροστ στν προσκομιδή, κα ν ξαφανίζεται πάλι σν καπνός.

νήμερα το γίου Πνεύματος λειτούργησα στν ερ μον γίας Τριάδος Μετεώρων. Τί ελογία Θεο! κείνη λειτουργία θ μο μείνει λησμόνητη· στ μεγάλη εσοδο κατέβηκε π ριστερ μία γυναίκα, π δεξι νας νδρας μ᾿ να μικρ παιδί, ν πλθος π λλα παιδάκια κολουθοσαν τ τίμια Δρα.

Κάτι νάλογο συνέβη στς 8 Αγούστου 1954· στς 5 τ πρω ξεκίνησα γι τ χωρι ρδάνι. Περπατοσα κι ψαλλα κατανυκτικος μνους γι ν εχαριστήσω τν Κύριο κα τ Θεοτόκο. Φτάνοντας στν κκλησία το χωριο, ρχισα τν ρθρο, κα στ συνέχεια μπκα στ θεία λειτουργία μ πνευματικ εφροσύνη κα γαλλίαση. συνέβη τότε τ ξς θαυμαστό: σα παιδι π 12 τν κα κάτω βρίσκονταν στ ναό, βλεπαν στ ερ δύο μεγάλες σκάλες, πάνω στς ποες νέβαιναν κα κατέβαιναν παιδάκια λουσμένα στ Φς. ταν διάβαζα τ Εαγγέλιο, γέμισε π παιδάκια γία τράπεζα· τν ρα τς μεγάλης εσόδου νεωκόρος εδε ν κατεβαίνει π τν ριστερ σκάλα μία γυναίκα κι π τ δεξι νας νδρας μ᾿ να μικρ παιδί, ν πλθος παιδάκια κολουθοσαν τ μεταφορ τν τιμίων Δώρων.

Μερικς φορς παπα-Δημήτρης, τν ρα τς θείας λειτουργίας, εχε νοχλήσεις π τος δαίμονες: Κάποτε, διηγεται, ν λειτουργοσα, κούω ξω θορύβους. Βγαίνω, κα τί ν δ! Ο σατανάδες χτίζανε πολυκατοικία. λλος κρατοσε μυστρί, λλος φτυάρι... Τος σταύρωσα, κι λα ξαφανίστηκαν. λλοτε, ν λειτουργοσα τ νύχτα, μπκαν στν κκλησία κι ρχισαν ν᾿ ναποδογυρίζουν τς καρέκλες. ρχηγός τους μάλιστα μπκε στ ερό, κλεισε τ παραθυράκι κα μ᾿ πιασε π᾿ τ λαιμ ν μ πνίξει. πικαλέστηκα τος γιους Ταξιάρχες, κι μέσως χάθηκαν.

Ο δαίμονες, μ παραχώρηση Θεο, μπαίνουν μέσα στν κκλησία κα βάζουν λογισμος στος πιστούς. Μόλις μως πον ο ψάλτες τ χερουβικ κα βγε ερέας γι τ μεγάλη εσοδο, μέσως φεύγουν. Τν Δεκέμβριο το 1968, ν λειτουργοσε παπα-Δημήτρης, νάμεσα στ κκλησίασμα ταν κι να κορίτσι 14 τν, πο τ βασάνιζε σατανς. Τν ρα το χερουβικο βγαλε ξαφνικ μία τρομερ κραυγ κι πεσε κάτω σν νεκρό. Ο πιστο νησύχησαν. Σ λίγα λεπτ μως τ σήκωσαν σ καλ κατάσταση, σωφρονισμένο. Στ τέλος μάλιστα τς θείας λειτουργίας γινε Παράκληση, κα τ κορίτσι φυγε π τν κκλησία πολ διαφορετικό.

Κάθε φορ πο παπα-Δημήτρης λειτουργοσε στ να το χωριο του, τος γίους Ταξιάρχες, γία τράπεζα εωδίαζε. Ατ συνέβαινε μερικς φορς κα σ λλους ναούς. εωδία παρουσιαζόταν κυρίως μετ τ μεγάλη εσοδο, ταν τοποθετοσε τ χραντα Μυστήρια πάνω στν γία τράπεζα. λλοτε παρουσιαζόταν τν ρα τς πικλήσεως το γίου Πνεύματος, στ «τ σ κ τν σν... ».

Συχν βαζε βαμβάκι κάτω π τ ντιμήνσιο πρν ρχίσει θεία λειτουργία, κα τελειώνοντας, τ βαμβάκι μυροβολοσε. Τ γεγονς ατ τ μαρτυρον πολλοί, πο συγκλονίστηκαν κα τονώθηκαν στν πίστη. Τ ρωμα τς γίας τραπέζης δυνάμωνε τ λειτουργ κα τν νακούφιζε. Κάποτε βγαινε τόσο φθονο, στε δυσκολευόταν ν᾿ ναπνεύσει. Μία φορ μάλιστα εωδία βγαινε σν νας μικρς στύλος καπνο κα πλημμύρισε λη τν κκλησία.

ταν παπα-Δημήτρης ζήτησε κα τ γνώμη το π. Φιλόθεου Ζερβάκου, κενος πάντησε: Δν πρέπει ν᾿ μφιβάλλουμε τι πρόκειται γι να παράδοξο θαμα. τ πι βέβαιο εναι πς εωδία προέρχεται π τ θυσία το ησο Χριστο, πο σν μνς σφαγιάζεται πάνω στν γία τράπεζα γι τς μαρτίες μας. Πιθανν μως ν προέρχεται κα π τ για λείψανα πο βρίσκονται κάτω π τν για τράπεζα κα π τ γκαίνια.

No comments:

Post a Comment