Wednesday, June 5, 2019

Ένας ιερέας έδωσε ένα ραντεβού για να έρθει και για να υπηρετήσει σε ένα αγροτικό ναό. Φτάνοντας στο χωριό, ο ιερέας ντυμένος – σαν ένας αλήτης επισκέφθηκε - τη μελλοντική του Εκκλησία.


Ένας ιερέας έδωσε ένα ραντεβού για να έρθει και για να υπηρετήσει σε ένα αγροτικό ναό. Φτάνοντας στο χωριό, ο ιερέας ντυμένος – σαν ένας αλήτης επισκέφθηκε - τη μελλοντική του Εκκλησία.
Πήγε γύρω από την εκκλησία, που σύντομα θα έπρεπε να ήταν εκεί - για να αρχίζει τα λειτουργικά του καθήκοντα περίπου μέσα σε 40 λεπτά.
Ενώ ήταν γεμάτη με ανθρώπους για το νέο Ιερέα .... ζήτησε από τους ανθρώπους - να του δώσουν χρήματα  για να αγοράσει φαγητό....
Αλλά κανένας από τους ανθρώπους που ήρθε στο ναό δεν του έδωσε ούτε ένα ευρώ.
Πλησίασε κάποιους που του φαίνονταν  καλοί  - χαιρέτισε  τους ανθρώπους, αλλά η απάντηση που έλαβε –ήταν αδιαφορία και χλευασμό και είρωνες.
Η άποψη που είχαν σχηματίσει ήταν ότι ήταν ένας ζητιάνος και ένας περαστικός αλητάκος. Άστεγος και βρώμικος.
Έκατσε λοιπόν  στο πίσω μέρος της Εκκλησίας, και ο νεωκόρος  είπε ότι ήταν ευτυχής να παρουσιάσει τον νέο ιερέα της Εκκλησίας στο ποίμνιο στο λαό....
Το κοπάδι παρακολουθούσε, χειροκροτούσε  από χαρά και περίμεναν...
Και μετά ο άστεγος βγήκε στην ωραία πύλη ...,  τα παλαμάκια – σταμάτησαν  - όλα τα μάτια ήταν  - πάνω του...

Μετά  ο νέος ιερέας διάβασε, Εἶπε ὁ Κύριος:
«Ὅταν θα ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μὲ ὅλην του τὴν δόξαν καὶ ὅλοι οἱ ἄγγελοι μαζί του, τότε θὰ καθήσῃ εἰς τὸν θρόνον τῆς δόξης του καὶ θὰ μαζευθοῦν ἐνώπιόν του ὅλα τὰ ἔθνη καὶ θὰ χωρίσῃ τοὺς μὲν ἀπὸ τοὺς δέ, ὅπως ὁ βοσκὸς χωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ κατσίκια, καὶ θα τοποθετήσῃ τὰ μὲν πρόβατα πρὸς τὰ δεξιά του, τὰ δὲ κατσίκια πρὸς τὰ ἀριστερά του.
Τότε θὰ πῇ ὁ βασιλεὺς εἰς ἐκείνους, ποὺ θὰ εἶναι πρὸς τὰ δεξιά, «Ἐλᾶτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατέρα μου, κληρονομῆστε τὴν βασιλείαν, ἡ ὁποία εἶναι ἐτοιμασμένη γιὰ σᾶς ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου. Διότι ἐπείνασα καὶ μοῦ ἐδώκατε νὰ φάγω, ἐδίψασα καὶ μ’ ἐποτίσατε, ξἐνος ἤμουνα καὶ μ’ ἐπήρατε εἰς τὸ σπίτι, γυμνὸς ἤμουνα καὶ μ’ ἐνδύσατε, ἀρρώστησα καὶ μ’ ἐπισκεφθήκατε, εἰς τὴν φυλακὴν ἤμουνα καὶ ἤλθατε σ’ ἐμέ».
Τότε θὰ τοῦ ἀποκριθοῦν οἱ δίκαιοι καὶ θὰ ποῦν, «Κύριε, πότε σὲ εἴδαμε νὰ πεινᾷς καὶ σ’ ἐθρέψαμε ἢ νὰ διψᾷς καὶ σ’ ἐποτίσαμε; Πότε δὲ σὲ εἴδαμε ξένον καὶ σ’ ἐπήραμε εἰς τὸ σπίτι ἢ γυμνὸν καὶ σ’ ἐνδύσαμε; Πότε σὲ εἴδαμε ἄρρωστον ἢ φυλακισμένον καὶ ἤλθαμε σ’ἐσέ;».
Ὁ βασιλεὺς θὰ ἀπαντήσῃ καὶ θὰ τοὺς πῇ, «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅ,τι ἐκάνατε εἰς ἕνα ἀπὸ τούτους τοὺς ἀσήμαντους ἀδεφλοὺς μου, σ’ ἐμὲ τὸ ἐκάνατε».
Τότε θὰ πῇ σ’ ἐκείνους, ποὺ θὰ εἶναι πρὸς  τὰ ἀριστερά, «Φύγετε ἀπ’ ἐμέ, καταραμένοι, στὴν αἰώνια φωτιά, ποὺ ἔχει ἐτοιμασθῆ διὰ τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους του, διότι ἐπείνασα καὶ δὲν μοῦ ἐδώκατε νὰ φάγω, ἐδίψασα καὶ δὲν μ’ ἐποτίσατε, ξένος ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐπήρατε εἰς τὸ σπίτι, γυμνὸς ἤμουνα καὶ δὲν μ’ ἐνδύσατε, ἀσθενὴς ἤμουνα καὶ φυλακισμένος καὶ δὲν μ’ ἐπισκεφθήκατε».
Τότε θὰ ἀποκριθοῦν καὶ αὐτοὶ καὶ θὰ ποῦν, «Κύριε, πότε σὲ εἴδαμε νὰ πεινᾷς ἢ νὰ διψὰς καὶ νὰ εἶσαι ξένος ἢ γυμνὸς ἢ ἀσθενὴς ἢ φυλακισμένος καὶ δὲν σὲ ὑπηρετήσαμε;»
Τότε θὰ ἀποκριθῇ εἰς αὐτοὺς καὶ θὰ πῇ, «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅ,τι δὲν ἐκάνατε εἰς ἕνα ἀπὸ τοὺς ἀσήμαντους τούτους, οὔτε εἰς ἐμὲ ἐκάνατε».
Αφού το διάβασα αυτό, κοίταξε τους πιστούς και τους είπε όλα όσα βίωσε εκείνο το πρωί...

Πολλοί ξεκίνησαν - για να κλάψουν, και πολλοί κατέβασαν το κεφάλι από ντροπή - και  μετά την προσευχή, είπε, " σήμερα βλέπω - μια συνάντηση ανθρώπων, όχι μια εκκλησία...
Ο κόσμος έχει παντού συνηθισμένους - ανθρώπους - αλλά όχι αρκετούς  - μαθητές του Χριστού...
Όταν τελικά αποφασίσεις  να γίνεις μαθητής του Χριστού; Γιατί πολλοί έχουν  βαπτιστή , αλλά λίγοι επιλέγουν να  είναι , πραγματικοί ορθόδοξοι χριστιανοί!
Το να είσαι χριστιανός είναι περισσότερο από ό, τι νομίζεις. Αυτός είναι που - ζεις και μοιράζεται - με τους άλλους!
Αν ένα άτομο δεν μετανιώνει για τους ανθρώπους που έχουν πέσει σε μπελάδες, και τους προσπερνά με αδιαφορία.
Αν πάντα σκέφτεται εγωιστικά - μόνο για τον εαυτό του,
Αν ένας άνθρωπος δεν συγχωρεί τα χρέη του γείτονά του,
Αν ένας άνθρωπος είναι αυθάδης, αγενής και μοχθηρός, και  ζηλεύει τον γείτονά του.
Αν ένα άτομο δεν είναι ευγενικό για τον γείτονά του, τον καταδικάσει και ρίχνει  το φταίξιμο – στους άλλους
Αν ένας άνθρωπος είναι αλαζόνας, αψηφά και ταπεινώνει τους άλλους ανθρώπους.
Αν ένα άτομο εξαπατά άλλους ανθρώπους.
Αυτός ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Χριστό και δεν μπορεί να λέγεται ορθόδοξος Χριστιανός!
Πηγή:apanta ortodoxias

No comments:

Post a Comment