Saturday, July 13, 2019

Σταχυολογήματα Αγίων B'


Τίποτε δεν είναι πάνω από τον Κύριο μας. Αυτός και μόνο Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Και από Εκείνον εξαρτώνται όλα", Γέροντας Πορφύριος Μπαϊρακτάρης.
"Αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πράου, τις μεν αδικίες που γίνονται σ' αυτόν να τις παραβλέπει, τους αδικούμενους όμως να τους υπερασπίζεται", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Η ησυχία και η προσευχή είναι πολύ μεγάλα όπλα για την αρετή, γιατί καθαρίζοντας τον νου τον κάνουν διορατικό", Όσιος Θαλάσσιος.
"«Κάθε αθλητής εγκρατεύεται από όλα». Και από το λόγο και από το βλέμμα και από την αισχρή φωνή και από την κακολογία και από τη βλασφημία και από την αισχρολογία", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου", Γρηγόριος Θεολόγος.
"Αφού επικαλεσθούμε τη βοήθεια Εκείνου, τότε να καταπιαστούμε με αυτά που έχουμε να πράξουμε", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Κυρίως αυτό είναι το γνώρισμα των ενάρετων, το να ευχαριστούν διαρκώς και για όλα το Θεό", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Ο Θεός προτιμάει την ευσπλαχνία για όσους μετανοούν και την καταδίκη για τους αμετανόητους", Μέγας Βασίλειος.

"Ότι θέλουμε να το ζητάμε από το Θεό. Και Εκείνος, όταν έχουμε καλή προαίρεση και είναι για το καλό μας, θα το κάμει", Γέροντας Ιερώνυμος Αποστολίδης.
"Είναι μακάριοι εκείνοι που ζώστηκαν την υπομονή και την ελπίδα και ρίχτηκαν στη θάλασσα των θλίψεων για χάρη της αγάπης του Θεού, με απλότητα και χωρίς να το εξετάσουν", Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.
"Αυτά που μαζεύονται, χάνονται και αυτά που σκορπίζονται παραμένουν. Από το χέρι του Θεού κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Εξ αιτίας της απιστίας μας και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Θεό, δεν μπορούμε ακόμη να επιτύχουμε την πνευματική θεραπεία και σωτηρία μας", Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.
"Ψυχή αμαρτωλή, αιχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω κι αν έχει όλα τα πλούτη της γής", Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
"Αν επισκεφθείς γιατρό και θελήσεις να ρωτήσεις, θα μάθεις ότι όλες σχεδόν οι αρρώστειες έχουν αιτία την πολυφαγία", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Πρέπει να είμαστε ευκολομετακίνητοι από το κακό προς το καλύτερο και αμετακίνητοι από το καλό προς το χειρότερο", Γρηγόριος Θεολόγος.
"Δεν μπορείς ποτέ να ιδείς την ψυχή του πλεονέκτη χωρίς φροντίδα και κακοκεφιά και φόβο και ταραχή", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Με την οργή είναι αδύνατο να αποκτήσουμε την κοσμιότητα και την ευπρέπεια, που όλοι επαινούν", Όσιος Ιωάννης ο Κασσιανός.
"Όσο εξαρτάται από εσάς να ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους", (Ρωμ. ιβ' 18).
"Η φιλαργυρία είναι που δημιούργησε μίση και κλοπές και φθόνους και χωρισμούς και έχθρες και ζάλες και μνησικακίες και φόνους", Ιωάννης Σιναΐτης.
"Όταν δίνει ο Θεός, δεν έχει δύναμη ο φθόνος και όταν δεν δίνει, δεν έχει δύναμη ο κόπος", Γρηγόριος Θεολόγος.
"Άγρια είναι η νεότητα και έχει ανάγκη από πολλούς δασκάλους, επιστάτες, παιδαγωγούς, συνοδούς, τροφείς", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Εκείνος που απογοητεύθηκε και δεν μετανοεί, αποκλείει τη διόρθωση του, εφόσον δε θέλει να χρησιμοποιήσει τα φάρμακα που επιβάλλει η μετάνοια", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Αν θέλεις να διδάξεις την αγάπη του Θεού, μη λες λόγια. Προσπάθησε να είσαι πάντοτε ευγενής και αξιαγάπητος", Άγιος Νικ. Καβάσιλας.
"Η ψυχή μας δεν είναι όλη από τη φύση της ούτε αγαθή ούτε κακή, αλλά γίνεται και το ένα και το άλλο με την προαίρεση μας, με την ελεύθερη εσωτερική εκλογή και απόφαση μας", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Όποιος δεν έχει μέσα του την αγάπη, από όλα έχει ξεκόψει και έχει αποξενωθεί από ότι είναι ανώτερο και πνευματικό", Μέγας Φώτιος.
"Η αθυμία και η αγωνία και η συνεχής φροντίδα, πολλές φορές και ο θυμός, σκοτίζουν τη διαύγεια του νου και δεν αφήνουν να γεννηθούν από αυτόν λογικές σκέψεις", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Τίποτε δεν υπάρχει πιο ισχυρό και τίποτε πιο δυνατό από την πραότητα. Αυτή εξασφαλίζει διαρκή γαλήνη στην ψυχή μας", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Δεν είναι μικρό πράγμα η ικανότητα να διαλέγουμε τον κατάλληλο καιρό για κάθε μας ενέργεια", Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
"Ο σοφός ακούει τις συμβουλές των άλλων", (Παρ. ιβ' 15).
"Μην προσφέρεσαι να ακούς τους λόγους του καταλάλου, ούτε να μιλάς σε εκείνον που από εμπάθεια κατηγορεί τους πάντες", Μάξιμος ο Ομολογητής.
"Ας ψάλλει η γλώσσα και ας ερευνά ο νους το νόημα των ψαλλομένων, ώστε να ψάλλεις και με το πνεύμα σου και με το νου σου", Μέγας Βασίλειος.
"Σημάδι της ψυχής που αδιαφορεί είναι το να μην ακούει με ευχαρίστηση τις Άγιες Γραφές, ενώ η ψυχή που αγρυπνά δέχεται του θείους λόγους, όπως η γη που διψά για βροχή", Εφραίμ ο Σύρος.

No comments:

Post a Comment