Friday, March 16, 2012

Ναί στούς ἀντισυμβατικούς γάμουςἜφυγε πλέον ὁ καιρός ἀνεπιστρεπτί, τότε πού  δίναμε ὅλη μας τήν προσήλωση στά περί-οὔσια καί στά πέριξ του Μυστηρίου τοῦ Γάμου: ἄνθη, στιλάτες μπομπονιέρες, φωτογράφοι, νυφικά μαρκέ μέ πλούσια οὐρά ἤ μέ κοφτό μποῦστο, πολυέξοδα λουκούλια τραπέζια , ἡ ἀπαραίτητη  Μεζονέτα ἤ τό ὀροφοδιαμέρισμα  γιά τό παιδί ,μέ τήν πλάσμα τηλεόραση  καί ὅλα τά συναφῆ κ.λ.π. Καί νά! Νά πέφτουν τά χρήματα ἀπό τούς ταλαίπωρους γονεῖς (ὅπως τό λέει καί ἡ παροιμία : ἅμα δέν φτιάξεις σπίτι καί δέν παντρέψεις παιδί δέν ἔχεις περάσει τίποτα)χάνοντας ἔτσι ὅλο τό πνευματικό βάθος τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἀγάπης, πλουτίζοντας τούς ἐπιτηδείους καί μεταποιώντας τήν πιό χαριτωμένη περίοδο τῆς ζωῆς μας σέ ἀφάνταστη ταλαιπωρία  καί οἰκονομική ἐξόντωση. Μέ ἀποτέλεσμα  νά ἀποφεύγουν πλέον καί ἐξ’ἀνάγκης τά νέα παιδιά τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί νά συζοῦνε μπλέκοντας πολλές φορές σέ ἐπώδυνες καί ἀνευλόγητες προγαμιαῖες σχέσεις καί φθείροντας   ὁλοένα τόν ἑαυτό καί τήν καρδιά τους. Καιρός λοιπόν  νά  κάνουμε τήν ἐπανάσταση. Νά φύγουμε ἀπό τά συμβατικά. Ἀπό τό «φαίνεσθαι»  νά πᾶμε στό «εἶναι» καί ἀπό τούς τύπους νά πᾶμε στήν οὐσία. Ἔχω  τελέσει ἑκατοντάδες Γάμους  καί μπορῶ νά πῶ ὅτι οἱ πιό πνευματικοί, κατανυκτικοί, ὄμορφοι μέ ὅλο τό  ρομαντισμό καί τήν χάρη εἶναι οἱ ἀπέριττοι Γάμοι. Ὅσοι τελοῦνται μέ πολλή ἀγάπη, προσευχή καί μέ λίγους καλεσμένους πού ἔρχονται γιά  νά σύν-προσευχηθοῦν  καί ὄχι νά...
 ἐπιδείξουν τήν ἀκριβῆ τους τουαλέτα, τό μαλλί σάν λάχανο  καί τό ἀρμάνι κουστούμι ἤ νά κάνουν κοινωνικό κούς- κούς.   Ὁ τελούμενος Γάμος εἶναι ἐξωτερικά   μία ἁπλή Ἱεροτελεστία ὅπως εἶναι τό Ι.Εὐχέλαιο ἤ ὁ Ἁγιασμός κ.λ.π. ἀλλά ἐσωτερικά εἶναι ἀτομική βόμβα χάριτος καί εὐλογίας πού σκοπό ἔχει τήν ἄντληση τῆς Χάριτος τοῦ Ι.Χριστοῦ μᾶς προκειμένου νά μεταβάλλει τό νερό σέ κρασί, τήν νερωμένη ἀγάπη νά τήν ζυμώσει σέ αἰώνια καί γλυκόπιοτη ἀγάπη. Ἔστω καί ἐάν ζοῦμε λοιπόν σέ παράγκες ἤ ἀκόμη καί σέ ξεχωριστά σπίτια(ἀφοῦ ἡ τρόϊκα πιά δέν τό ἐπιτρέπει), ἔστω ἄν εἴμαστε φτωχοί, ἀναγκασμένοι καί περιφρονημένοι, τό γεγονός τοῦ ΓΑΜΟΥ ὑφίσταται σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο καί δέν ἔχει νά κάνει μέ τίς ἀνθρώπινες ματαιοδοξίες καί κοινωνικά «πρέπει.» Ὁ μύθος ὅ,τι ὁ Θρησκευτικός Γάμος κοστίζει ὑπερβολικά βρίσκεται μονάχα στό μυαλό ὅσων σκέφτονται κοσμικά.
 Πόσο  λοιπόν  κοστίζει ἕνας γνήσιος καί χαριτωμένος Θρησκευτικός Γάμος ;  
 α)17 εὐρώ γιά τό παράβολο Γάμου στήν ἐφορία 
β) 15 εὐρώ γιά κληρικόσημα 
Δύο κεριά ἁγνά : 5 εὐρώ 
Λίγα κουφέτα 30ευρώ(δέν εἶναι   γιά χόρταση) 
Λίγα ἀτομικά γλυκά γιά τό κέρασμα :50 εὐρώ(δέν εἶναι γιά χόρταση εἴπαμε)
 Μία ἁπλή ἀνθοδέσμη 30ευρώ (ἄν ἔχετε, πάρτε ἕνα ὡραῖο τριαντάφυλλο ἤ κάποιο ἄλλο λουλούδι  ἀπό τίς γλάστρες σας)
 -σύνολο: 147 εὐρώ- 
Τίς βέρες τά στέφανα, πού μπορεῖς νά τά κατασκευάσεις καί μόνος σου  μέ πολλούς ἔξυπνους καί χαριτωμένους τρόπους. Μία ἁπλή καθαρή ἐνδυμασία.(ἄς εἶναι καί τζίν) Καί πολλή θερμή προσευχή!!  Ὅσον ἀφορᾶ τά ἔξοδα τοῦ Ι.Ναοῦ, προτιμῆστε κάποιο Ἐκκλησάκι  δίχως τούς βαρυφορτωμένους πολυελαίους καί μέ λίγους ἀνθρώπους  δίπλα σας πού σᾶς ἀγαπᾶνε πραγματικά. Ὅσο γιά τά ἔξοδα τῆς Ἐκκλησίας ἄν ἔχετε τήν οἰκονομική δυνατότητα βοηθῆστε ὅσο ἀγαπᾶτε, ἄν ὄχι, δέν πειράζει!  «δωρεάν ἐλάβετε , δωρεάν δότε»(Ματθ.10,8)  Ζῆστε λοιπόν εὐλογημένα καί ἀθόρυβα ,ὅπως ἀθόρυβα ἔζησαν ὅλοι οἱ φίλοι μας Ἅγιοι, ὅπως ἀθόρυβα ζωντανεύει ὁ σπόρος μέσα στῆς γής τά σπλάχνα καί ξεπετάει ἀνθούς καί καρπούς. «Νά μήν σέ βλέπουν οἱ ἀνθρῶποι γιά νά σέ βλέπει ὁ Θεός » (π.Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής) Καί μήν ξεχνᾶμε πώς  ὅ,τι κερδίζει σέ ποιότητα χάνει σέ ποιότητα. Τήν διαφορά λοιπόν τήν κάνει ἡ ΑΓΑΠΗ καί ὄχι τά φράγκα.  Καλή ὑπόλοιπη Σαρακοστή !  
Πρεσβύτερος Διονύσιος Ταμπάκης Ι.Ν.Παναγίας Ναυπλίου
 

No comments:

Post a Comment